LSI

Bedrijfsinfo

 

Laboratory Supplies International

 

Laboratory Supplies International (LSI), de naam zegt het al. LSI wil laboratoria in Europa voorzien van gebruiksgoederen. Laboratorium artikelen van hoge kwaliteit voor een concurrerende prijs.

In 2021 opgericht in Someren (NB) ziet LSI potentieel voor onze producten in alle segmenten van de markt met een uitgekiend marketing idee. Hoge kwaliteit met een hoog volume.  Dit resulteert in een ‘Retail service voor een Wholesale prijs’. Dit doen we door het bieden van een uitstekende service van Accountmanagers en Salessupport die te allen tijde telefonisch beschikbaar zijn en denken in oplossingen voor de klant.

Om onze doelen te bereiken beschikt LSI over verschillende geautomatiseerde productielijnen die de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten ten alle tijden op een hoog niveau houden. 

 

Betrokken, gemotiveerde medewerkers


Onze gemotiveerde medewerkers zetten hun ervaring en expertise in, luisteren naar uw wensen, stellen de juiste vragen en denken met u mee in oplossingen. Hierdoor zijn de producten van LSI van toegevoegde waarde voor het assortiment van handelsorganisatie en natuurlijk in de bedrijfsprocessen van laboratoria.

LSI kan niet zonder haar medewerkers, zij zijn een verlengstuk van het bedrijf. Waardering voor onze medewerkers komt naar voren in twee belangrijke pijlers van ons HR-beleid: focus op het welzijn van onze werknemers én respect voor elkaar.

 

Maatschappelijk verantwoord

 

LSI hecht veel waarde aan een duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. In onze dagelijkse werkzaamheden houden wij hier rekening mee door onze afvalstromen te scheiden en deze weer geschikt te maken voor hergebruik.
 

We zijn ook continu bezig om onze milieuprestaties te verbeteren. Met behulp van ruim 2.000 zonnepanelen op het dak van ons bedrijfspand wekken we bijna volledig onze eigen stroom op. En proberen we onze milieubelasting te verlagen door zo min mogelijk gebruik te maken van energie uit niet hernieuwbare bronnen.
 

Naast zorg voor het milieu draagt LSI ook haar maatschappelijke verantwoording door goede zorg voor het personeel en sponsoring van de lokale gemeenschap, betrokkenheid bij wereldse organisaties en goede doelen. Zo is onze organisatie hoofdsponsor van diverse lokale (sport)verenigingen en worden er bijdragen geleverd aan PlanNederland en aan goede doelen waarbij bij voorkeur jeugd, ouderen of mensen met een beperking betrokken zijn.

CO2-beleid

Ons bedrijf heeft als doel om 10% CO2 emissiereductie te realiseren in 2027. Dit betekend dat we de komende jaren verschillende initiatieven gaan activeren om ervoor te zorgen dat commerciële ambities worden gecombineerd met nog meer duurzame ambities. 

De CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder helpt ons grip te krijgen op onze CO2 voetafdruk. We nemen initiatieven om onze voetafdruk kleiner en kleiner te maken. Die doen we binnen onze eigen werkprocessen en projecten. Het doel is om ten opzichte van 2022 10% CO2 emissie reductie te realiseren in 2027 in verhouding tot de omzet, waarbij het gaat om het gebruik van duurzamer energiebronnen maar ook het implementeren van maatregelen die de behoefte aan het gebruik van energie verminderen.

Onze foodprint zag er in 2022 als volgt uit:

 

Om onze doelstelling in 2027 te bereiken werken we volgens een zogenaamde PDCA methode. Wat betekent dat we een jaarlijkse planning hebben waarbij we monitoren of de geïmplementeerde maatregelen uit het vorige jaar het verwachte effect heeft opgeleverd en waarbij jaarlijks een nieuwe inventarisatie van energiebesparende maatregelen wordt gemaakt, beoordeeld en geïmplementeerd.

 

Concreet ziet dit er als volgt uit:

  • We meten met behulp van objectief vastgestelde gegevens met betrekking tot ons gebruik van verschillende energiebronnen onze jaarlijkse CO2 emissie.
  • We zoeken actief naar maatregelen die ons energieverbruik kunnen verminderen. Elk volgend jaar beoordelen we of de genomen maatregelen het verwachte effect op CO2 reductie hebben gehad.
  • We communiceren intern en extern over de maatregelen die we nemen en de CO2 emissie reductie die we daarmee realiseren.
  • We sluiten ons aan en ondersteunen initiatieven die CO2 emissie reductie verminderen in onze sector maar ook daarbuiten.

De CO2 prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen is hierbij een doeltreffend en effectief hulpmiddel.

Op dit moment werken we aan één project met gunningvoordeel, ILOW 2021. De Co2 emissie m.b.t. dit project bedroeg in 2022 6,2 ton. De reductie doelstelling voor dit project ligt in lijn met de organisatie doelstellingen. In 2027 zal de emissie met 10% zijn teruggebracht in relatie tot de omzet.

footer-1footer-3footer-2footer-7footer-5